Afstemming op de klant

Een belangrijke factor in een kwaliteitsvolle dienstverlening is de wijze waarop je als organisatie met een gidsenwerking afstemt op de klant. Deze afstemming is een verantwoordelijkheid van alle niveaus en alle medewerkers van je organisatie en vindt idealiter plaats op alle mogelijke momenten waarop de klant in interactie treedt met je organisatie.

 De Toolkit voor Gidsenwerking biedt je instrumenten om deze afstemming op je klant optimaal te laten verlopen.