Coronaproof toeristisch onthaal

De Nationale Veiligheidsraad heeft de maatregelen ter indamming van de corona-pandemie stelstelmatig teruggeschroefd naarmate het aantal nieuwe COVID19-gevallen terugliep. Voor de onthaalcentra was het een tijdlang onduidelijk wanneer precies kon worden heropgestart, maar de beslissingen van 3 juni zetten het licht finaal op groen: vanaf 8 juni 2020 zijn zo goed als alle dag- en verblijfstoeristische activiteiten toegelaten, en kreeg dus ook het toeristisch onthaal als afgeleide functie groen licht. Lees hier de persmededeling van de premier van 3 juni erop na.

Toerisme Vlaanderen stelde in het kader van zijn recovery-beleid (cf. werkgroep Visitor Management in het kader van Vlaanderen Vakantieland 2.0) een intussen gevalideerd veiligheidsprotocol op met de belangrijkste maatregelen voor een veilige heropstart van het toeristisch onthaal. Het moet worden samengelezen met de generieke corona-toolbox 'Veilig aan het werk' (ERMG) en de eventuele uitwerking hiervan in specifieke protocollen goedgekeurd door de sectoriële Paritaire Comités. Je kan het veiligheidsprotocol voor de toeristische onthaalcentra hier downloaden.

Duidelijke communicatie met de bezoeker vormt hierin zeker een kritische succesfactor. Daarom ontwikkelde Toerisme Vlaanderen in samenwerking met leden van de taskforce Kwaliteit in Onthaal een vijfdelige set van posters en stickers die je daarbij helpen. Het gaat om ontwerpen die je in eigen beheer of door een externe drukker kan printen, namelijk:

  1. een vitrine-/deur-/etalageposter die aangeeft dat het toeristisch onthaalcentrum de richtlijnen van het veiligheidsprotocol respecteert
  2. een vitrine-/deur-/etalageposter om de bezoekers duidelijk te maken hoeveel personen toegelaten zijn (zelf aan te vullen) en wat er van jouw bezoekers wordt verwacht (afbeelding).
  3. een vloersticker om respect te vragen voor de 1,5 meter afstandsregel
  4. een vloersticker om aan te geven waar men veilig in wachtrij kan staan (1,5 meter afstand tussen deze stickers)
  5. een ontwerp voor vloersticker op rol of afspanlint om aan te geven dat men niet dichterbij mag komen, en zo de afstandsgrens respecteert.

Download hier het zip-bestand met de pdf- en jpg-bestanden.

Voor alle duidelijkheid: coronaproof betekent in deze context 'we stellen ons in de exploitatie verantwoordelijk op en volgen zo goed als mogelijk de richtlijnen om de verspreiding van COVID19 tegen te gaan'. Het betekent niet 'bij ons loop je geen enkel risico op besmetting met het coronavirus'.

Met het oog op de uitrol van coronaproof onthaal vind je ook heel wat praktische tips op de site van Westtoer apb en van Toerisme Oost-Vlaanderen.

Tot slot: goede communicatie vormt het sluitstuk van coronaproof onthaal. In een inspirationele blog van Destination Think (R) SAFETY AND EMPATHY: 10+ DMO COMMUNICATIONS TIPS FOR 2020 vind je daarvoor een resem tips en goede voorbeelden. 

 

coronarichtlijnen voor onthaal