Q-label West-Vlaanderen

Westtoer biedt West-Vlaamse ondernemers (en toerismediensten) een kwaliteitstraject aan dat finaal leidt tot de toekenning van het Q-label. Ook onthaalcentra kunnen hiervoor kandideren. Meer info vind je op de Q-label website.