Instrumenten voor Infrastructuur & Inrichting

Bewegwijzering: waar beginnen?

Wegwijshulp voor verbeteracties i.v.m. bewegwijzering van toeristische bestemmingen

Wachtrijsystemen

Leveranciers van systemen voor het management van wachtrijen

Ontwerpbureaus

Overzichtslijst met bureaus betrokken bij het ontwerp en de realisatie van toeristisch-recreatieve projecten in Vlaanderen en Brussel

Toegankelijk onthaal - infrastructuur

2 brochures over toegankelijke onthaalinfrastructuur

I-pictogram

aangewezen pictogram voor de bewegwijzering naar en aanduiding van toeristische infopunten (onthaalcentra, infokiosken, infovriendelijke logies, ...)