Instrumenten voor HR beleid

Taakomschrijving en profiel van een onthaalmedewerker

Heb je een vacature voor een onthaalmedewerker en heb je nog geen kant en klare taakomschrijving of competentieprofiel? Hier vind je een voorbeeld dat kan inspireren.

HR-beleid: volg de gids!

Tussen de job en vereiste competenties van de onthaalmedewerker en die van de gids bestaan nogal wat overeenkomsten. Kijk daarom ook eens over het hekje: binnen de toolkit voor organisaties met gidswerking vind je in het onderdeel 'Werken aan een kwaliteitsvol gidsenbeleid' heel wat bruikbare tips en tools. Veel daarvan kan je zonder veel moeite ook in de onthaalcontext toepassen.

Ben jij klaar voor het competentiedenken?

Met deze eenvoudige zelftest kom je er snel achter hoe jij aankijkt tegen de plaats van competentiemanagement binnen het ruimere human resources gebeuren en of je klaar bent als competentiemanager.

Zelfscan 5A HR-beleid

De zelfscan stelt je in staat om snel een globaal inzicht te verwerven in de sterke en zwakke punten van je organisatie op het punt van human resources beleid