Tripadvisor als reisplanner

Tripadvisor ontwikkelt zich gaandeweg tot praktische tripplanner en infobron eens de toerist ter plaatse is. De recente overname van Cityplanner zet die trend kracht bij. To do: check eens wat dat betekent voor het digitaal onthaal met betrekking tot jouw bestemming en zet zo nodig een actie op dit te optimaliseren.

Meer hierover lees je in de webartikels van Tnooz en Skift.