Bewegwijzering: waar beginnen?

Het wegwijs maken van bezoekers en ervoor zorgen dat ze vlot op hun bestemming geraken behoort tot de basisopdrachten van het toeristisch onthaal. De bewegwijzering is dan ook een cruciale factor met een belangrijke impact op tevredenheid en reputatie. En eentje waar bij ons nog wel wat werk aan de winkel is!

Denk je aan verbeteracties m.b.t. signalisatie, achterhaal dan in de eerste plaats wie de wegbeheerder is. Voor bewegwijzering langs lokale wegen, permanent of tijdelijk (events) vind je als onthaalcentrum allicht makkelijk je weg binnen het eigen gemeentebestuur. De bewegwijzering langs gewestwegen valt onder de bevoegdheid van Wegen en Verkeer. Op hun website vind je de nodige achtergrondinfo en een verwijzing naar het toepasselijke dienstorder.

De regelgeving en de toepassingspraktijk van de Vlaamse Overheid zijn hoofdzakelijk gericht op een vlotte verkeersafwikkeling, veiligheid, overzichtelijkheid en systematiek. Bewegwijzering als onthaalinstrument heft dan ook haar limieten. Bekijk het daarom ook altijd wat breder. Minstens even belangrijk is het integreren van bereikbaarheidsinformatie in je communicatie. Denk daarbij zeker ook aan het gemeenschappelijk vervoer. Vergeet ook niet dat een groot deel van het particulier vervoer is uitgerust met navigatiesystemen. Check of je POI's opgenomen zijn en communiceer je GPS-coördinaten.

Ben je op zoek naar richtlijnen m.b.t. de bewegwijzering van toeristische routes en recreatieve routenetwerken? Kijk dan hier voor fietsen, wandelen en ruiteren.