Aanvraagformulier mystery visit onthaal

Met dit formulier kan je als aanspreekpunt voor je onthaalcentrum laten weten dat je belangstelling hebt in een beoordeling van het onthaal door een mystery visitor.

Gelieve vooraf de toelichting bij de mystery visits door te nemen.

Let op: om in aanmerking te komen, moet je basisinschrijving vooraf gevalideerd zijn.

Mailadres van de medewerker die in het kader van de samenwerking tussen het onthaalcentrum en Toerisme Vlaanderen als aanspreekpunt fungeert (cf. basisinschrijving 'Kwaliteit in Onthaal').
Na validatie van je inschrijving ontvang je een bevestiging en uitnodiging om een bestelbon te bezorgen.
Je kan indien gewenst een specifiek aandachtspunt in de MV laten opnemen, op voorwaarde dat dit zonder noemenswaardige extra tijd door de mystery visitor gescoord kan worden. Formuleer hier je voorstel van (meerkeuze)vraag en antwoordcategorieën en Toerisme Vlaanderen checkt of dit al dan niet reeds in de standaardvisit voorzien is.