Mystery visits

Laat eens naar je onthaalcentrum kijken met het geoefend oog van een pseudo toerist. Hoe dat in zijn werk gaat, kan je ervaren met het kennismakingsaanbod van Toerisme Vlaanderen.

Je komt in aanmerking voor ondersteuning bij mystery visiting als je onthaalcentrum of gemeente deel uit maakt van het netwerk internationaal onthaal (zie overzichtskaart).  Zijn er in je gemeente meerdere onthaalcentra, dan vindt de mystery visit plaats in het onthaalcentrum met de ruimste dienstverlening of het ruimste aanbod.  

Heel wat onthaalcentra kregen intussen het bezoek van een mystery visitor. Hun reacties zijn onverdeeld positief. Drie collega's getuigen.

Je kan het mystery visit-traject aanvragen met het online aanvraagformulier.

Contactpersoon
Dirk Yzewyn
Coördinator Internationaal Onthaal