Kwaliteitszorg

Kwaliteit is niet alleen voldoen aan bepaalde (zelfs zeer hoge) standaarden. Het heeft ook te maken met de perceptie van die kwaliteit van degene waarvoor zij bedoeld is, namelijk jouw klant. Je kan een dienst leveren die perfect is, maar als deze niet als dusdanig in de gratie van de klant valt, is de kwaliteit weinig waard. 

In de Toolkit voor Gidsenwerking vind je verscheidene instrumenten die je kunnen helpen zorg te dragen voor de kwaliteit van je dienstverlening.

OVERZICHT VAN INSTRUMENTEN ROND KWALITEITSZORG

Business Model Canvas in gidsenwerking

Het gebruik van een Business Model Canvas biedt organisaties met gidsenwerking een structurele aanpak om toekomstgericht te gaan werken.

Verslag infosessie 'Gidsen vergoeden als verenigingswerkers'

Tijdens deze infosessie kregen de deelnemers informatie over de wat en hoe van de Bijkluswet.

Leidraad voor organisaties met gidsenwerking

Met de leidraad voor organisaties met gidsenwerking willen we  een snel overzicht geven van de mogelijke regels en verplichtingen waarmee je je als organisatie die rondleidingen aanbiedt in orde kan stellen en van wat daar dan allemaal bij komt kijken.

Coaches Gidsenwerking

Toerisme Vlaanderen biedt een overzicht van coaches 'Kwaliteit in Gidsenwerking' om Vlaamse organisaties met gidsenwerking verder te ondersteunen

Missie en visie in gidsenwerking

Een scherpe missie en visie zijn onmisbare instrumenten voor een kwalitatieve gidsenwerking.  Ze bieden een meerwaarde voor de interne en externe werking van...

Deontologische code

Als organisatie is het van belang dat de gidsen waarmee je samenwerkt en die het beeld van je organisatie mee uitdragen naar de klant, weten aan welke...

Omgaan met verandering

In een snel veranderende samenleving kunnen organisaties met gidsenwerking niet anders dan omgaan met deze veranderingen. Hoe zorg je ervoor dat je gidsen ook meegaan in de noodzakelijke veranderingen?

Bezoekerscyclus in kaart brengen

Om de momenten waarop je klant met jouw organisatie en je dienstverlening in contact komt en de realiteit, emoties en ervaringen van je klant te leren kennen, kan je gebruikmaken van een bezoekerscyclus.

Een kader voor een kwaliteitsvol gidsenbeleid

De kwaliteit van je rondleidingen wordt grotendeels bepaald door de kwaliteit van je gidsen. Werken aan kwaliteit betekent dus ook investeren in de kwaliteit van je gidsen.

Afstemming op de klant

Een belangrijke factor in een kwaliteitsvolle dienstverlening is de wijze waarop je als organisatie met een gidsenwerking afstemt op de klant.

Kwaliteit in gidsenwerking

De klanttevredenheid verhogen bij bezoekers die deelnemen aan gegidste rondleidingen, dat is het doel van werken aan kwaliteit binnen je organisatie.

Softwaregebruik i.f.v. dienstverlening

In een snel evoluerende, veelal digitale wereld is snelle en efficiënte dienstverlening cruciaal. Kan de juiste software daarbij helpen?

Gidsenwerking - rondleiding per fiets
Contacteer ons