Stappenplan bedrijfsoverdracht

Welke stappen moet je ondernemen om je bedrijf correct over te dragen?

http://www.agentschapondernemen.be/artikel/stappenplan-bedrijfsoverdracht