Provincie Limburg voorziet logiessubsidies in 2018 voor erkende of vergunde kleinschalige logies

Provincie Limburg voorziet logiessubsidies in 2018 voor erkende of vergunde kleinschalige logies (max. 15 kamers en 32 slaapplaatsen).

Samengevat zijn de subsidiereglementen als volgt opgesteld:

Professionaliseringstraject
Versterking van het ondernemerschap via: doorlichting in management en infrastructuur, mystery visit, inspiratiesessies, coaching en begeleiding op maat en de opmaak van een groeiplan. Uit het groeiplan zullen verbeterpunten gehaald kunnen worden. De logiesuitbater kan jaarlijks een ondersteuning krijgen ter waarde van maximaal 7500 euro (75% van het te besteden bedrag) om 1 van deze verbeterpunten aan te pakken.

Inschrijven kan vanaf 23 januari 2018.

 

MEER INFO: http://www.limburg.be/loket?chk=Sub#70627