Nieuw logiesdecreet

Het Vlaams Parlement heeft het voorstel voor een nieuw logiesdecreet goedgekeurd. De bedoeling is om de regels voor logies een stuk eenvoudiger en moderner te maken. Het nieuwe decreet wordt waarschijnlijk begin 2017 van kracht. 

http://www.toerismevlaanderen.be/vlaamse-logiesdecreet