Klimaatzorg en –advies voor toeristische logies

KOALA staat voor klimaatzorg en –advies voor toeristische logies en attracties en is een gratis begeleidingstraject voor uitbaters van toeristische logies en attracties om de CO2-uitstoot van hun onderneming te verlagen. Tot eind 2016 kunt u terecht bij enkele erkende studiebureaus voor een gratis energiescans en advies bij de implementatie van energiebesparende maatregelen.

http://www.agentschapondernemen.be/koala