Instrumenten voor Content & Media

Is je website toegankelijk?

Om te weten hoe je een toegankelijke site kan realiseren, kan je best een kijkje nemen op anysurfer.be. 

Digitale media voor toeristisch onthaal

Vroeger waren toeristen voor hun orïëntatie, inspiratie en informatie over toeristisch aanbod aangewezen op gespecialiseerde dienstverleners zoals...

Opzetten van een google-analytics dashboard

Bijna 9 op 10 reisgerelateerde opzoekingen verlopen online, vaak via Google.

Distributiesystemen voor toeristische folders

Overzicht van enkele commerciële aanbieders van distributienetwerken en -systemen van toeristische folders en brochures.

Toegankelijk onthaal - content

Waar vind ik informatie over de toegankelijkheid van specifiek toeristisch aanbod?

Open data Toerisme Vlaanderen

Toerisme Vlaanderen ontsluit met het oog op hergebruik door derden o.m. logiesdata met promotionele en toegankelijkheidsattributen, routedata, data m.b.t. toeristische infokantoren en fotomateriaal.