Netwerkevent 2019

Samen werken aan een florerende bestemming

Tijdens het netwerkevent van 2018 hadden we het voornamelijk over samen werken binnen je organisatie. In 2019 gaan we het hebben over samen werken met stakeholders buiten je organisatie en dit met het oog op het creëren van een florerende bestemming.

Reizen naar morgen 

Toerisme draait om gastvrijheid, en dat is iets tussen mensen. Het ligt in de handen van iedereen die een bezoeker ontmoet, verwelkomt, onthaalt, rondleidt,… Het is de trots van mensen voor hun plek die hen drijft om hun plek te tonen aan gasten en een cultuur van gastvrijheid te ontwikkelen. Want waar je trots op bent, dat wil je graag delen met anderen. Trotse, lokale gemeenschappen zullen de wortels vormen van het toerisme van morgen

Buurten, dorpen en steden die floreren verwelkomen bezoekers met enthousiasme. Daar werken mensen samen en zetten zich in voor hun plek, hun gemeenschap, hun thuis, hun roots. Daar koesteren bewoners hun liefde voor de plek en willen die doorgeven. Daar kunnen bezoekers thuiskomen. Een florerende gemeenschap ontstaat waar mensen en organisaties zich verbonden voelen met hun plek en met elkaar. 

Geloven in de kracht van een plek is houden van het DNA van de plek.  

Ook organisaties met gidsenwerking koesteren hun trots en liefde voor een plek en willen die delen en doorgeven. Toerisme Vlaanderen wil met hen bewust nadenken over hoe we mensen met hun plekken kunnen helpen verbinden, en hoe we de positieve energie die dan ontstaat, kunnen aanboren. Bewustwording van deze verbondenheid, hierin verantwoordelijkheid nemen, errond samenwerken, connectie tussen mensen en plek creëren en ondernemen vanuit passie en creativiteit zijn immers de ingrediënten om de transitie te maken van een toeristische bestemming naar een florerende plek en gemeenschap.

Florerende gemeenschap

Op het netwerkmoment van 3 december 2019 kijken we samen naar wat een florerende gemeenschap is en wat het betekent voor toerisme. We laten ook enkele toerisme-partners aan het woord die op hun eigen manier al bijdragen tot dit verhaal.

KEY-NOTE

Lies Boonen en haar collega's bij Toerisme Vlaanderen lichten het traject dat Toerisme Vlaanderen in 2017 opstartte rond 'Reizen naar Morgen' toe. Je verneemt wat we bedoelen met een florerende gemeenschap, plekhouders,... en krijgt een waslijst aan inspirerende voorbeelden van al bestaande goede praktijken hieromtrent.

INSPIRATIESESSIES

  • Aalst

Vakmanschap, creativiteit, satire en lef zitten in het DNA van de Aalstenaar. Deze kernwaarden vormen de toetssteen voor nieuwe toeristische initiatieven zodat ze de identiteit van de stad vertolken en eveneens versterken. Wat is de verbondenheid van de Aalsterse gidsen met deze plek?

  • Genk

De Genkse Vennestraat floreerde van een winkelstraat met een leegstand-probleem naar dé straat van de zintuigen en een toeristische trekpleister, waar zowel bewoners als bezoekers zich thuis voelen. Hoe verliep deze transformatie

  • Leiestreek

Het Greeters-netwerk (ontstaan in New York begin jaren ’90) promoot rechtstreekse ontmoetingen tussen bewoners en bezoekers. "Participatief toerisme" noemt men dat. Leiestreek Greeters laten bezoekers proeven van hun regio te voet, per fiets of zelfs met de bakfiets. Ze vertellen hun persoonlijk verhaal en nemen mensen mee alsof ze hun eigen familie op een tochtje door hun stad of dorp zouden trakteren. Welke rol spelen deze 'greeters' in verbinden van bezoekers met de Leiestreek? 

  • Turnhout

Evenementen blijken niet enkel een manier te zijn om mensen bij elkaar te brengen en met elkaar te verbinden, maar geven ook goesting aan bewoners, organisaties en ondernemers om actief hun liefde voor de plek uit te dragen. Hoe kan een succesvolle wandeling bijdragen tot extra verbondenheid en betrokkenheid bij plaatselijke stakeholders?  

Praktische informatie

Datum:  3/12/2019

Timing: 13u30 - 18u00

13u00 - 13u30: Onthaal

13u30: Key-note

14u30: reeks 1 inspiratiesessies

15u45: reeks 2 inspiratiesessies

17u00: afsluitende netwerkdrink (tot 18u00)

Locatie:  C-Mine Genk 

Doelpubliek: verantwoordelijken van organisaties met gidsenwerking

Prijs:  gratis (administratiekosten van 50 EUR zullen aangerekend worden bij laattijdige annulatie - annuleren kan kosteloos tot 27 november 2019)

Maximum aantal deelnemers:  100

Inschrijven

Inschrijven kan tot 27 november 2019 via het inschrijfformulier op deze website.

Meer informatie

Lies Boonen - Kwaliteitscoördinator Gidsenwerking

0032 2 504 04 62 - lies.boonen@toerismevlaanderen.be

Lindeboom
MEER INFORMATIE
Lies Boonen
Coördinator Kwaliteit - Gidsenwerking
+32 2 504 04 62
+32 499 77 05 47