Verslag netwerkevent "Omgaan met superdiversiteit"

Veel organisaties met gidsenwerking krijgen te maken met ‘superdivers’ samengestelde groepen.  Dit zowel op vlak van taal, gender, religie, sociale achtergrond, etniciteit,… Deze verschillen bepalen mee het denken van deze bezoekers, als ook de manier waarop ze rondleidingen beleven. Op 20 december 2016 organiseerde Toerisme Vlaanderen een netwerkevent met als onderwerp:

Hoe ga je als organisatie met gidsenwerking om met 'superdiversiteit'?

Tijdens deze namiddag kregen een vijftigtal deelnemers een introductie in verschillende relevante aspecten van dit thema voor organisaties met gidsenwerking.

PRESENTATIE: Superdiversiteit en erfgoed (Katrijn D’hamers - FARO)

Katrijn D'hamers liet de deelnemers kennismaken met deze bijzondere benadering van diversiteit. Welke keuzes kan je als organisatie met gidsenwerking maken om van het omarmen van deze diversiteit een succes te maken? En welke benaderingen en methodieken lenen zich om verbindingen te leggen? Gaande van een multiperspectieve benadering, Universal Design for Learning, Visual Thinking Strategy, en vele andere. Je kan haar presentatie online er nog op naslaan.

WORKSHOP: Interculturele competentie integreren in de gidsenwerking (Hannelore Akkermans - ViaVia Tourism Academy)

Als aanvulling op de competentiewaaier voor gidsen exploreerde Hannelore Akkermans met de deelnemers alle facetten van interculturele competentie van de gids. Wat moeten gidsen kennen, kunnen en doen om met een superdivers publiek om te gaan? Wat kan de organisatie doen om dit te ondersteunen? Deze praktische workshop gaf de deelnemende organisaties handvaten om aan de slag te gaan met de interculturele competentie van gidsen.

WORKSHOP: Omgaan met superdiversiteit: anders leren kijken (Greet Huybrechts - ViaVia Tourism Academy)

De klantenprofielen waarmee de gids te maken krijgt worden steeds diverser. Hoe gaan gidsen en organisaties daarmee om? Greet Huybrechts reikte de deelnemers tools aan om anders te leren kijken naar interculturele ontmoetingen. Verder kregen zij ook inspiratie mee om deze manier van kijken door te geven aan de gidsen.

WORKSHOP: Opportuniteiten van superdiversiteit voor organisaties met gidsenwerking (Birgitte Ars - NHTV)

Brigitte Ars toonde aan de hand van voorbeelden aan dat superdiversiteit zeker ook kansen biedt vanuit ondernemend perspectief. Ze gaf de deelnemers tips over hoe je deze opportuniteiten kan ontdekken en hoe je kan inspelen op nieuwe groepen, culturen en de diversiteit ervan, zonder de eigenheid van de organisatie uit het oog te verliezen.

Interessante links

Tijdens de workshops werd o.a. verwezen naar onderstaande instrumenten uit de toolkit 'Kwaliteit in Gidsenwerking':