Verslag Intervisiemoment 2019 in Brussel

Toerisme Vlaanderen organiseerde op 21 mei 2019 in Brussel voor alle deelnemers aan de workshops ‘Kwaliteit in Gidsenwerking’ een intervisiemoment om ervarings- en kennisuitwisseling te faciliteren.

De 17 deelnemers verdeelden zich over twee gespreksgroepen die gestructureerd een 5-stappen intervisiemethode volgden. De onderwerpen die aan bod kwamen, werden door de deelnemers zelf aangebracht.

In onderstaande links vind je een verslag terug van de groepsgesprekken:

  • Groep 1 bekeek hoe je omgaat met het overschrijden van de maximale groepsgrootte, hoe stimuleer je gidsen tot zelfevaluatie, welke manieren van gidsen selecteren kan je gebruiken?
  • Groep 2 boog zich over de vraag hoe je het teruglopen van groepsbezoeken kan beperken en op welke manier je best communiceert met gidsen die niet voldoen aan je verwachtingen als organisatie.
Overzichtsbeeld
MEER INFORMATIE
Lies Boonen
Consulent Netwerk-Verbinding
+32 2 504 04 62
+32 499 77 05 47