INFOSESSIE: Een businessmodel voor jouw organisatie met gidsenwerking

Het gidsenwerkveld is de laatste jaren enorm geëvolueerd. Waar je als organisatie met gidsenwerking misschien een tijdje geleden nog de enige aanbieder van rondleidingen was, heb je tegenwoordig ongetwijfeld af te rekenen met concurrentie. Een teken dus dat er een markt is voor de diensten die je aanbiedt. Maar tegelijk ook de reden waarom je als organisatie hard moet knokken om die klanten voor je te winnen. Reden genoeg dus om je werking optimaal en efficiënt te laten verlopen en deze eens tegen de lamp te houden.

Het businessmodel van je organisatie onder de loep

Om een duurzame en toekomstgerichte werking uit te bouwen doe je best een brede denkoefening rond het businessmodel van jouw organisatie. Tijdens de infosessie op 13 oktober laat Annemie De Tremmerie (Cultuurloket) je nadenken over heel wat strategische vragen die van belang zijn binnen de werking van je organisatie:

 • Wat doe je als organisatie? Waarom doe je dit? Waarin onderscheid je je van anderen? Wat maakt jou uniek?
 • Voor wie doe je dit? Wie zijn je klanten? Hoe bereik je die?
 • Met wie werk je daarvoor samen? Wie zijn je partners en wat betekent dit voor jouw medewerkers?
 • Hoe ziet het werkveld eruit? Wie zijn je concurrenten? Wat kan je van hen leren?
 • Hoe ziet het kosten- en opbrengstenplaatje eruit?
 • Wat wil je bereiken met je organisatie? Kan je je rendement verhogen? Wil je investeren om te groeien?

Op één voormiddag overloop je een waaier van aspecten die relevant zijn binnen de werking van je organisatie. De infosessie verloopt plenair, maar je krijgt eveneens de kans om vragen te stellen die specifiek van betrekking zijn op jouw organisatie. Als je verder hulp kan gebruiken, kan je nadien ook contact opnemen met Cultuurloket, dat ondersteuning biedt bij de juridische, zakelijke en bedrijfseconomische kant van de cultuursector.

Op 27 oktober 2020 kan je deze denkoefening nog verder uitbreiden en tijdens een volgende infosessie ook de juridische organisatievorm van je organisatie onder de loep nemen. 

Praktische informatie

 • Datum: dinsdag 13 oktober 2020
 • Uur: 10 u – 13 u 
 • Locatie: Online
 • Spreker: Annemie De Tremmerie (Cultuurloket)
 • Doelpubliek: verantwoordelijken van organisaties met gidsenwerking (actief binnen de kunsten (met inbegrip van de toegepaste kunsten), cultureel erfgoed, circuskunsten en sociaal-cultureel volwassenenwerk en organisaties van de amateurkunsten)
 • Prijs: gratis  

Inschrijven

Inschrijven voor de infosessie rond het businessmodel van je organisatie kan via volgend inschrijfformulier.

Je kan ook al inschrijven voor de infosessie rond juridische organisatievormen op 27 oktober 2020 via dit inschrijfformulier.

Meer informatie

Lies Boonen - Kwaliteitscoördinator Gidsenwerking

0032 2 504 04 62 - lies.boonen@toerismevlaanderen.be 

 

Dit initiatief is een samenwerking van Toerisme Vlaanderen en Cultuurloket.