Inschrijfformulier infodag rond software voor organisaties met gidsenwerking

Geef aan dat jij binnen jouw functie verantwoordelijkheid draagt voor de gidsenwerking binnen de organisatie.
Unieke gegevens van de organisatie die je deelnameprijs betaalt en waaraan de factuur mag gericht worden.
Duid aan of we een bestelbon mogen verwachten van de organisatie die de deelnameprijs betaalt. De facturatie zal gebeuren na afloop van de infodag.
Ilse Depré
ILSE DEPRÉ
MEER INFORMATIE
Lies Boonen
Coördinator Kwaliteit - Gidsenwerking
+32 2 504 04 62
+32 499 77 05 47