Verslag - Infodag rond software voor organisaties met gidsenwerking

SOFTWARE TER ONDERSTEUNING VAN GIDSENWERKING

Tijdens de infodag werden de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek dat Toerisme Vlaanderen deed naar het softwaregebruik bij organisaties met gidsenwerking nog eens uit de doeken gedaan. Uit dit onderzoek bleek dat er nog niet zo erg veel gebruik wordt gemaakt van digitale systemen. Dat heeft verschillende redenen. De belangrijkste is het feit dat veel organisaties niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden.

Waarvoor kan je software gebruiken?

Ilse Depré (freelance docente nieuwe media en technologie en zelf ook gids) presenteerde de resultaten van een analyse van softwaresystemen die zij deed in opdracht van Toerisme Vlaanderen. Het ging om een onderzoek naar digitale systemen die van pas komen bij de verschillende handelingen die horen bij het organiseren en beheren van rondleidingen:

 • communicatie van je aanbod aan rondleidingen via vb. een website;
 • online rondleidingen aanvragen;
 • beheren van reserveringen;
 • communicatie naar je klanten, via vb. een nieuwsbrief; 
 • versturen van bevestigingen naar klanten; 
 • beheren van een klantenbestand
 • beheren van het gidsenbestand, met ondermeer specialiteiten en beschikbaarheden;
 • het matchen van de juiste gids voor je klant en toekennen van de opdracht aan de gids;
 • versturen van tevredenheidsbevragingen en beheren van klantenevaluaties;
 • facturatie van de klant, uitbetaling van de gids, integratie in boekhouding;
 • kennisuitwisseling met de gids en tussen de gidsen onderling;
 • ...

Tijdens de namiddag hadden de deelnemers de mogelijkheid om met enkele van deze systemen afzonderlijk kennis te maken. Onderstaande aanbieders van softwarepakketten gaven een demonstratie en beantwoordden vragen van de deelnemers. 

Presentatie en interessante links