Infodag rond software voor organisaties met gidsenwerking

SOFTWARE TER ONDERSTEUNING VAN JE GIDSENWERKING

Een belangrijke factor in een kwaliteitsvolle dienstverlening is de wijze waarop je als organisatie snel en efficiënt omgaat met vragen, reserveringen, informatie voor de klant, informatie voor de gids,... In een snel evoluerende, veelal digitale wereld is het echter niet evident om dit allemaal doeltreffend georganiseerd te krijgen. 

Uit een onderzoek dat Toerisme Vlaanderen deed naar het softwaregebruik bij organisaties met gidsenwerking bleek dat er nog niet zo erg veel gebruik wordt gemaakt van digitale systemen. Dat heeft verschillende redenen. De belangrijkste is het feit dat veel organisaties niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden.

Waarvoor kan je software gebruiken?

Bij het organiseren en beheren van rondleidingen komen heel wat handelingen kijken:

 • beheren van reserveringen;
 • versturen van bevestigingen naar klanten; 
 • beheren van een klantenbestand
 • beheren van het gidsenbestand, met ondermeer specialiteiten en beschikbaarheden;
 • het matchen van de juiste gids voor je klant en toekennen van de opdracht aan de gids;
 • versturen van tevredenheidsbevragingen en beheren van klantenevaluaties;
 • facturatie van de klant, uitbetaling van de gids, integratie in boekhouding;
 • kennisuitwisseling met de gids en tussen de gidsen onderling;
 • communicatie naar je klanten, via vb. een nieuwsbrief; 
 • communicatie van je aanbod aan rondleidingen via vb. een website;
 • ...

Ilse Depré (freelance docente nieuwe media en technologie) ging voor ons op zoek naar welke systemen er allemaal bestaan die ondersteuning kunnen bieden bij één of meerdere van de functies die je als organisatie met gidsenwerking uitvoert. Tijdens de infodag op 8 oktober 2019 licht ze haar bevindingen toe (mogelijkheden, voor- en nadelen, prijzen,...). Er zal die dag ook mogelijkheid zijn om met enkele van deze systemen afzonderlijk kennis te maken. We nodigen hiertoe de aanbieders van enkele softwarepakketten uit voor een demonstratie.  

Praktische informatie

 • Datum: dinsdag 8 oktober 2019

 • Locatie: ViaVia Brussel - Baksteenkaai 74 - 1000 Brussel
 • Uur: 10u - 17u
 • Spreker:  Ilse Depré
 • Doelpubliek: verantwoordelijken van organisaties met gidsenwerking
 • Prijs: 50 EUR excl. 21% BTW 
 • Maximaal aantal deelnemers: 50

Inschrijven

Je kan je inschrijven voor deze infodag via het inschrijfformulier op onze website.

Meer informatie

Lies Boonen - Kwaliteitscoördinator Gidsenwerking

0032 2 504 04 62 - lies.boonen@toerismevlaanderen.be 

Ilse Depré
ILSE DEPRÉ
MEER INFORMATIE
Lies Boonen
Coördinator Kwaliteit - Gidsenwerking
+32 2 504 04 62
+32 499 77 05 47