Verslag workshops Kwaliteit in Gidsenwerking

Toerisme Vlaanderen, Faro en Herita organiseren regelmatig workshoptrajecten voor organisaties met gidsenwerking.

Janien Prummel begeleidt in dit traject organisaties met gidsenwerking door hen grondig kennis te laten maken met de mogelijkheden van de instrumenten uit de toolkit en hen te leren om deze instrumenten te gebruiken binnen hun organisatie. Janien ontwikkelde samen met Toerisme Vlaanderen een groot deel van de instrumenten in de toolkit en biedt vanuit haar ervaring als gidsconsulent, communicatietrainer en rondleider de deelnemende organisaties de nodige ondersteuning.

Enkele vragen en onderwerpen die aan bod komen:

  • Wat betekent werken aan kwaliteit?
  • Wat is de missie, visie, profilering,... van je organisaties?
  • Hoe gebruik je een bezoekerscyclus?
  • Wat kan je leren uit de kenmerken van je klant?
  • Op welke manieren kan je je gidsen selecteren, begeleiden en opvolgen?
  • Hoe zorg je voor een draagvlak voor het werken aan kwaliteit in je organisatie?

De deelnemende organisaties hebben na de eerste vier sessies een duidelijker zicht op de behoeftes binnen hun organisatie en stellen een stappenplan op om zelf mee aan de slag te gaan. In de vijfde sessie koppelen zij hun eerste bevindingen terug aan de groep en de coach.

Enkele reacties van organisaties die al aan het traject deelnamen:

Els Verlinde - Hello Bruges :

Deze tools helpen om de verwachtingen van de klanten beter in te schatten, om de noden van onze gidsen te leren kennen,... Kortom om de efficiëntie en kwaliteit van onze werking te verhogen.

Filip Van de Velde - S.M.A.K. :

Het volgen van dit traject heeft me geholpen om de gidsenwerking op de kaart te zetten binnen onze organisatie.

Ragna Van Den Bergh - Belevingscentrum '14-'18 Tildonk :

Ik kreeg de juiste tools in handen om noodzakelijke veranderingen in onze gidsenwerking op een gedragen manier te kunnen invoeren.

Lieve Van Schoors - MIAT:

Ik kreeg onverwachts veel praktische en snel implementeerbare kennis en beleefde inspirerende ervaringsuitwisselingen!