Verslag netwerkevent "Een gemeenschap van plekdelers"

Een gemeenschap van plekdelers

Of je als organisatie met gidsenwerking nu een passie hebt voor het erfgoed op de plek waar je actief bent, het authentieke karakter van het landschap wil delen met bezoekers of anderen wil inspireren met lokale verhalen en tradities: jouw passie voor plek, gemeenschap en toerisme is wat je drijft. Gidsen en organisaties met een gidsenwerking zijn echter niet de enigen met passie voor die plek. In een florerende bestemming dragen zowel plekhouders, als gastheren en plekdelers hun liefde voor de plek over op hun gasten of bezoekers. Ze werken er samen om duurzame gemeenschappen te creëren.

Netwerk met een gemeenschappelijk doel

Tijdens het netwerkevent gingen de deelnemers zelf aan de slag en bekeken hoe zij als belanghebbenden vanuit de eigen sterktes co-creatief kunnen meebouwen aan een gemeenschap van plekdelers.  

Programma

De deelnemers werden actief aan het werk gezet. In de eerste oefeningen puurden zij in onderling overleg uit wat de identiteit van de eigen organisatie precies is en welk deel van het verhaal van de plek ieders organisatie schrijft. 

Kristof Lataire lichtte namens Toerisme Vlaanderen kort toe wat Reizen naar Morgen betekent en hoe gidsen als 'plekdelers' hierin een belangrijke rol spelen. 

Met deze kennis gingen de aanwezigen samen op zoek naar manieren om van elkaar te leren en om samen te werken aan datzelfde, gemeenschappelijk doel, namelijk het delen van passie voor de plek en het bouwen aan de toekomst ervan. Ze werkten voor verschillende plekken samenwerkingsconcepten uit. 

Vervolgens bekeken ze wat er belangrijk is om de samenwerking tussen de betrokken partijen te laten verlopen op een manier die ervoor zorgt dat iedereen op die plek floreert

Tenslotte keek ieder voor zichzelf wat zij actiegericht al meteen kunnen doen om hun plek te laten floreren en deze gemeenschap van plekdelers te versterken.

Verslag en presentatie

Je kan de deelnemerslijst, de resultaten van de denkoefeningen en de ervaringen van de deelnemers bekijken in het verslag van het netwerkevent.

De presentatie rond Reizen naar Morgen kan je hier ook downloaden.