Werken met persona's

Kijken naar je organisatie door de ogen van de klant is essentieel om een goed beeld te krijgen van de klantervaring. Door te werken met persona's kan je makkelijker sterkten en zwakten achterhalen en prioriteiten formuleren. Op basis van realistische en gedetailleerde kenmerken creëer je een fictieve klant om je beter in te leven in diens ervaring met je dienstverlening en organisatie. Persona's vormen een hulpmiddel om anders te gaan kijken naar de kwaliteit van je gidsenwerking. In de kadertekst rond 'persona's' leer je er meer over.

  • Aan de hand van enkele voorbeelden van persona's concretiseren we wat we bedoelen met een persona, met zeer specifieke realistische en gedetailleerde kenmerken. Je kan de eigenschappen ook meer schematisch groeperen.
  • Er zijn talloze manieren om personas voor te stellen. We geven je enkele verschillende voorbeelden van personas waarmee Toerisme Vlaanderen al werkte:
  • Eén kenmerk waarin je klanten onderling verschillen, is de manier waarop zij kijken en informatie verwerven. Deze tekst over dimensies in leerstijlen kan je helpen nadenken over de diversiteit in leerstrategieën bij je klanten en de manier waarop je met een gediversifieerde gidsaanpak hierop kan inspelen.