Verslag infosessie 'Gidsen vergoeden als verenigingswerkers'

Als organisatie met gidsenwerking werk je constant samen met gidsen en dit wellicht binnen zeer uiteenlopende statuten. 

Zo is het o.a. denkbaar dat zij werken als “gids of publieksbegeleider van kunsten, erfgoed en natuur” binnen de pijler “verenigingswerk” van het onbelast bijverdienen. Dit statuut maakt het voor gidsen immers mogelijk om in hun vrije tijd rondleidingen te geven tegen betaling zonder er belastingen of sociale bijdragen op te moeten betalen. Het statuut “verenigingswerk” is één van de drie pijlers van de wet bijklussen (verenigingswerk – burger tot burger – deeleconomie). Dit statuut biedt jouw organisatie de mogelijkheid om op een administratief gemakkelijke én fiscaal interessante manier gidsen in te schakelen voor je rondleidingen.

In de infosessie van 21 mei 2019 kregen de deelnemers een antwoord op de vele vragen die hierbij naar boven komen. Hier vind je de presentatie die Joris De Wortelaer gaf.

Op 23 april 2020 verklaarde het Grondwettelijk Hof deze regelgeving nietig. Concreet betekent dit dat het statuut 'verenigingswerker' in 2021 ophoudt te bestaan. 

70 DEELNEMERS AAN INFOSESSIE ROND STATUUT VERENIGINGSWERKER
Publiek lezing verenigingswerker.3
Infosessie gegeven door Joris De Wortelaer
Joris De Wortelaer