Kwaliteitszorg

Kwaliteit is niet alleen voldoen aan bepaalde (zelfs zeer hoge) standaarden. Het heeft ook te maken met de perceptie van die kwaliteit van degene waarvoor zij bedoeld is, namelijk jouw klant. Je kan een dienst leveren die perfect is, maar als deze niet als dusdanig in de gratie van de klant valt, is de kwaliteit weinig waard. 

In de Toolkit voor Gidsenwerking vind je verscheidene instrumenten die je kunnen helpen zorg te dragen voor de kwaliteit van je dienstverlening.

OVERZICHT VAN INSTRUMENTEN ROND KWALITEITSZORG

Missie en visie in gidsenwerking

Een scherpe missie en visie zijn onmisbare instrumenten voor een kwalitatieve gidsenwerking.  Ze bieden een meerwaarde voor de interne en externe werking van...

Verslag infosessie 'Gidsen vergoeden als verenigingswerkers'

Tijdens deze infosessie kregen de deelnemers informatie over de wat en hoe van de Bijkluswet.

Coaches Gidsenwerking

Toerisme Vlaanderen biedt een overzicht van coaches 'Kwaliteit in Gidsenwerking' om Vlaamse organisaties met gidsenwerking verder te ondersteunen

Leidraad voor organisaties met gidsenwerking

Met de leidraad voor organisaties met gidsenwerking willen we  een snel overzicht geven van de mogelijke regels en verplichtingen waarmee je je als organisatie die rondleidingen aanbiedt in orde kan stellen en van wat daar dan allemaal bij komt kijken.

Softwaregebruik i.f.v. dienstverlening

In een snel evoluerende, veelal digitale wereld is snelle en efficiënte dienstverlening cruciaal. Kan de juiste software daarbij helpen?

Bezoekerscyclus in kaart brengen

Om de momenten waarop je klant met jouw organisatie en je dienstverlening in contact komt en de realiteit, emoties en ervaringen van je klant te leren kennen, kan je gebruikmaken van een bezoekerscyclus.

Afstemming op de klant

Een belangrijke factor in een kwaliteitsvolle dienstverlening is de wijze waarop je als organisatie met een gidsenwerking afstemt op de klant.

Een kader voor een kwaliteitsvol gidsenbeleid

De kwaliteit van je rondleidingen wordt grotendeels bepaald door de kwaliteit van je gidsen. Werken aan kwaliteit betekent dus ook investeren in de kwaliteit van je gidsen.

Deontologische code

Als organisatie is het van belang dat de gidsen waarmee je samenwerkt en die het beeld van je organisatie mee uitdragen naar de klant, weten aan welke...

Kwaliteit in gidsenwerking

De klanttevredenheid verhogen bij bezoekers die deelnemen aan gegidste rondleidingen, dat is het doel van het project "Kwaliteit in Gidsenwerking".

Gidsenwerking - rondleiding per fiets
Contacteer ons
Lies Boonen
Coördinator Kwaliteit - Gidsenwerking
+32 2 504 04 62
+32 499 77 05 47