Update, richtlijnen en tips voor toeristische sector na aanslagen Brussel

De aanslagen van 22 maart 2016 hebben ons land recht in het hart getroffen. De toeristische sector rouwt net als de rest van ons land mee met de families en vrienden van de slachtoffers.

Maar dat betekent niet dat we ons hoofd laten hangen, integendeel. We rechten de rug tegen deze daad van blinde haat en moeten al het mogelijke doen om de gastvrijheid die zo kenmerkend is voor ons land te waarborgen.

Toerisme Vlaanderen verzamelde al een eerste reeks tips om jou als toeristische ondernemer of medewerker te ondersteunen. Bekijk de tips op:

http://www.toerismevlaanderen.be/updatetoeristischesector