Explora for Interbank: een inspirerend concept voor toeristisch onthaal?

Een bankenketen uit Peru heeft zijn kantorennetwerk op basis van service design thinking een heel nieuwe richting uitgestuurd en zorgt daarmee ook voor een heel nieuw soort beleving van een klassiek dienstenpakket.

Lees er meer over op de site van Ideo (Engels) of bekijk het filmpje op YouTube (Spaans)