Inschrijvingsformulier 'Door de bril van de bezoeker' (2020-2021)

Ja, ik heb op kwaliteit.toerismevlaanderen.be kennis genomen van het programma en de deelnemingsvoorwaarden en wens me in te schrijven voor het opleidingstraject 'Door de bril van de bezoeker' (editie 2020-2021).

Als er meerdere attracties of musea onder je ressorteren, noteer dan hier "zie organisatie".
geen generiek e-mailadres aub
bij voorkeur je mobiel nummer
Elk van de sessies wordt driemaal gegeven. Je kiest voor een vaste zone. Noteer hier de zone die je hoogste voorkeur heeft.
We proberen bij de samenstelling van de drie groepen zoveel mogelijk rekening te houden met je voorkeur, maar willen ook kijken naar de ervaring en het profiel van de attractie of het museum. We streven ook naar een gelijke spreiding van de deelnemers over drie groepen. Vul daarom hier in welke zone je tweede voorkeur heeft. Dit moet een andere zone zijn dan je hierboven hebt aangevinkt.

FACTURATIEGEGEVENS

Sociale media iconen