Aanvraagformulier online klantentevredenheidsenquête

Met dit formulier kan je als aanspreekpunt voor je onthaalcentrum laten weten dat je belangstelling hebt om deel te nemen aan de online tevredenheidsenquête. Deelname is voorbehouden voor centra die behoren tot het netwerk internationaal onthaal.

Gelieve vooraf de toelichting door te nemen.

Verzeker je er ook van dat je basisinschrijving werd gevalideerd.

 

 

Mailadres van de medewerker die in het kader van de samenwerking tussen het onthaalcentrum en Toerisme Vlaanderen als aanspreekpunt fungeert (cf. basisinschrijving 'Kwaliteit in Onthaal').
Na validatie van je inschrijving ontvang je een bevestigingsmail met de weblinks naar het meertalige enquêteformulier en het online rapportageplatform.