Aanmelding deelname internationaal onthaal

Data toeristisch onthaalcentrum
Noteer hier de contact- en bezoekgegevens van het toeristisch onthaalcentrum waarover je de leiding hebt. Als er meerdere onthaalpunten zijn je gemeente, neem je het centrum met de ruimste dienstverlening.
Vul hier niet de naam van alle deelgemeenten in, maar alleen de naam van de deelgemeente waarin het toeristisch onthaalcentrum gelegen is.
http://
Data vast aanspreekpunt
Het vast aanspreekpunt fungeert tussen jouw organisatie en Toerisme Vlaanderen als aangewezen contactpersoon voor de communicatie m.b.t. het toeristisch onthaalcentrum in het kader van Kwaliteit in Onthaal (inschrijvingen, opvolging programma, mystery visits, ...). Als onthaalexpert wordt het aanspreekpunt ook uitgenodigd voor netwerkevents. Toerisme Vlaanderen adviseert dat dit het diensthoofd of de coördinator toerisme is, of - in grotere organisaties - het teamhoofd dat instaat voor het toeristisch onthaal.
Data organisatie
Gemeente, vzw, ... die fungeert als inrichtende macht voor het toeristisch onthaal. Gelieve de officiële contactgegevens te noteren voor briefwisseling en facturatie.
Enkel invullen als je organisatie BTW-plichtig is. Gebruik in dat geval volgend format: BExxxx.xxx.xxx