Samenwerking met Toerisme Vlaanderen: instapmogelijkheden 2017

Meer bezoekers aantrekken?
Een internationaal netwerk uitbouwen?
Je toeristische onderneming laten groeien?

Van op maat georganiseerde 'sales calls' en workshops tot internationale beurzen gericht op verschillende markten: Nederland, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje, Scandinavië, Centraal-Europa, Azië en de Verenigde Staten.
Toerisme Vlaanderen biedt de Vlaamse en Brusselse toeristische sector in 2017 maar liefst 40 instapmogelijkheden.  

http://www.toerismevlaanderen.be/publicaties/instapmogelijkheden-2017