Instrumenten voor Infrastructuur & Inrichting

Toegankelijk onthaal - infrastructuur

2 brochures over toegankelijke onthaalinfrastructuur

Ontwerpbureaus

Overzichtslijst met bureaus die betrokken waren bij het ontwerp en de realisatie van door Toerisme Vlaanderen gesubsidieerde onthaalprojecten.

Bewegwijzering: waar beginnen?

Wegwijshulp voor verbeteracties i.v.m. bewegwijzering van toeristische bestemmingen

Wachtrijsystemen

Leveranciers van systemen voor het management van wachtrijen

I-pictogram

aangewezen pictogram voor de bewegwijzering naar en aanduiding van toeristische infopunten (onthaalcentra, infokiosken, infovriendelijke logies, ...)