Instrumenten voor Content & Media

Digitale media voor toeristisch onthaal

Vroeger waren toeristen voor hun orïëntatie, inspiratie en informatie over toeristisch aanbod aangewezen op gespecialiseerde dienstverleners zoals toeristische

Opzetten van een google-analytics dashboard

Bijna 9 op 10 reisgerelateerde opzoekingen verlopen online, vaak via Google.

Distributiesystemen voor toeristische folders

Overzicht van enkele commerciële aanbieders van distributienetwerken en -systemen van toeristische folders en brochures.

Toegankelijk onthaal - content

Waar vind ik informatie over de toegankelijkheid van specifiek toeristisch aanbod?

Open data Toerisme Vlaanderen

Toerisme Vlaanderen ontsluit met het oog op hergebruik door derden o.m. logiesdata met promotionele en toegankelijkheidsattributen, routedata, data m.b.t. toeristische infokantoren en fotomateriaal.