Instrumenten

Diversiteitsplannen

Diversiteitsplannen

Ritz-Carlton leadership program

Ondersteuningsaanbod

Overheidssteun voor banen

Loonkostverlagende maatregelen met als doel n de tewerkstelling te bevorderen

Vlaamse ondersteuningpremie bij arbeidshandicap

VDAB geeft werkgevers een ondersteuningspremie bij arbeidsongeschikheid door arbeidshandicap

Competentiemanagement

Toets uw opvattingen over het belang van competentiemanagement in uw KMO

VDAB HR -aanbod (begeleiding)

Dienstverlening van de VDAB

Analyse HRM beleid + leidraad

Hoe je HRM beleid verbeteren?