In de kijker

ZEKER OOK TE BEKIJKEN

Lezingenreeks Vlaamse Meesters

Toerisme Vlaanderen zet de komende jaren sterk in op het Vlaamse Meesters verhaal. Gidsen en organisaties met gidsenwerking spelen een belangrijke rol bij de...

Verslag netwerkevent "Op zoek naar beleving"

Toerisme Vlaanderen organiseerde op dinsdag 19 december in Leuven een netwerkevent voor organisaties met gidsenwerking. De lezingen en inspiratiesessies die namiddag handelden rond het thema 'beleving'.

Website Toerisme Brugge

BRUGGE: politieverordening op georganiseerde toeristische wandelingen

Op 1 januari 2018 worden nieuwe regels van kracht, om in Brugge toeristische wandelingen te organiseren of te begeleiden, waaronder de verplichte registratie.

Consulenten gidsenwerking

Toerisme Vlaanderen is op zoek naar dienstverleners die organisaties met gidsenwerking kunnen ondersteunen bij de verbetering van hun dienstverlening en/of gidswerk.

Missie en visie in gidsenwerking

Een scherpe missie en visie zijn onmisbare instrumenten voor een kwalitatieve gidsenwerking.  Ze bieden een meerwaarde voor de interne en externe werking van...

Verslag netwerkevent "Omgaan met superdiversiteit"

Toerisme Vlaanderen organiseerde op dinsdag 20 december in Gent een netwerkevent voor organisaties met gidsenwerking. De lezingen en workshops die namiddag handelden rond het thema 'omgaan met superdiversiteit'.

Workshops Kwaliteit in Gidsenwerking

Toerisme Vlaanderen, FARO en Herita organiseren een reeks workshops die verantwoordelijken van organisaties met gidsenwerking zal helpen het functioneren van hun team te optimaliseren.

Report Final Roadshow Innoguide 2.0

On the 26th of August 2016 VisitFlanders, NHTV, ViaVia Tourism Academy, together with the other Innoguide-partners presented the results of the Innoguide 2.0-project.

Verslag Final Roadshow Innoguide 2.0

Op 26 augustus 2016 stelde Toerisme Vlaanderen samen met NHTV en de andere Innoguide-partners de resultaten van het Innoguide-project voor aan het grote publiek.

Verslag workshops Kwaliteit in Gidsenwerking

Toerisme Vlaanderen, Faro en Herita organiseren regelmatig workshops voor organisaties met gidsenwerking.

Update, richtlijnen en tips voor toeristische sector na aanslagen Brussel

De aanslagen van 22 maart 2016 hebben ons land recht in het hart getroffen.

De competentiewaaier

Competentiewaaier voor gidsen in gedrukte vorm

De competentiewaaier voor gidsen is ook in gedrukte vorm te verkrijgen.   

Innoguide 2.0

Innoguide en Innoguide 2.0 zijn twee Europese projecten waarmee Toerisme Vlaanderen organisaties met gidsenwerking en gidsen als belangrijke ambassadeurs van onze bestemming ondersteunt bij het aangaan van enkele belangrijke toeristische uitdagingen.

Lanceringsevenement Kwaliteit in Toerisme

Op 17 december 2015 werden 'Kwaliteit in Onthaal' en 'Kwaliteit in Gidsenwerking' aan de sector voorgesteld.

Bezoekerscyclus in kaart brengen

Om de momenten waarop je klant met jouw organisatie en je dienstverlening in contact komt en de realiteit, emoties en ervaringen van je klant te leren kennen, kan je gebruikmaken van een bezoekerscyclus.

Een kader voor een kwaliteitsvol gidsenbeleid

De kwaliteit van je rondleidingen wordt grotendeels bepaald door de kwaliteit van je gidsen. Werken aan kwaliteit betekent dus ook investeren in de kwaliteit van je gidsen.

Kwaliteit in gidsenwerking

De klanttevredenheid verhogen bij bezoekers die deelnemen aan gegidste rondleidingen, dat is het doel van het project "Kwaliteit in Gidsenwerking".

Leidraad voor het statuut van de gids

Met de leidraad voor een sociaal en fiscaal statuut voor de gids willen we  een snel overzicht geven van de manieren waarop je je als gids in orde kan stellen en van wat daar dan allemaal bij komt kijken.

Competentiewaaier met competentiekaarten

Wat maakt iemand tot een goede gids? Een hele set van attitudes, vaardigheden en kennis speelt daarbij een rol. Dit noemt men competenties. We brachten 42 gidscompetenties samen in een competentiewaaier.

Meer klanten met sociale media

Zowel organisaties met gidsenwerking als hun klanten maken doorlopend gebruik van sociale media. Bereik jij ook je klanten via deze kanalen?

Afstemming op de klant

Een belangrijke factor in een kwaliteitsvolle dienstverlening is de wijze waarop je als organisatie met een gidsenwerking afstemt op de klant.

Gidsenwerking - In de kijker
Contacteer ons
Lies Boonen
Coördinator Kwaliteit - Gidsenwerking
+32 2 504 04 62
+32 499 77 05 47